Lemniscaat

Lemniscaat

Uitgeverij Lemniscaat

De uitgeverij

Een uitgeverij verzorgt de uitgave van boeken. Dat wil zeggen: de uitgever neemt de beslissing om een bepaald boek (een oorspronkelijk Nederlands manuscript of de vertaling van een buitenlands boek) op de markt te brengen. Verder verzorgt en begeleidt hij het productieproces en zorgt hij er ten slotte voor dat het boek in de boekhandel komt.

Wat geven we uit?

Bij Lemniscaat verschijnen zowel boeken voor kinderen als voor volwassenen. De boeken voor kinderen zijn onder te verdelen in vier verschillende genres: jeugdboeken (12+), kinderboeken (6-12 jaar), prentenboeken (2+) en sprookjes en verhalen. Voor volwassenen verschijnen er naast romans o.a. boeken op het gebied van filosofie, (ortho)pedagogiek, psychologie, opvoeding en ontwikkeling. Daarnaast geven wij een kritische reeks uit waarin actuele onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Wat zijn onze criteria?

De meeste Nederlandse manuscripten worden door de auteurs zelf aan de uitgeverij aangeboden. Buitenlandse boeken worden door buitenlandse uitgevers of literair agenten aangeboden; vaak ook vraagt de fondsredacteur boeken aan op grond van recensies in vakbladen.

Bij de beoordeling van een boek is het voor ons belangrijk dat een boek origineel is en goed geschreven. Een kinderboek moet aantrekkelijk zijn voor kinderen in de leeftijdsgroep voor wie het bedoeld is én het moet iets meer bieden dan alleen maar een spannend verhaal. Er is niet één soort boeken te noemen die voor ons de juiste is. Wij vinden het leuk om heel verschillende boeken uit te geven die de lezer allemaal op hun eigen manier iets te bieden hebben.

Literaire kwaliteit en oorspronkelijk artwork staan bij ons hoog in het vaandel, maar niet ten koste van alles. Voor onze kinderboeken geldt dat kinderen altijd iets aan een boek moeten kunnen beleven.

Binnenlandse nevenrechten

U heeft altijd onze schriftelijke toestemming nodig om iets met teksten of illustraties van onze auteurs en illustratoren te doen.

Lees meer over het overnemen of bewerken van een tekst of illustratie uit een van onze boeken.

Medewerkers

Bij Lemniscaat werken:

Uitgever: Jean Christophe Boele van Hensbroek
Adjunct-uitgever: Jesse Goossens

Redactie Jeugd, Young Adult en Literair: Jesse Goossens, Linda Bertens, Eline de Viet
Redactie Non-fictie: Wouter Kusters

Vormgeving: Marc Suvaal
DTP: Joop Gosman, Niels Gosman

Binnen- en buitenlandse rechten: Sascha Duijvenstijn

Verkoop binnendienst: Robin van der Gaag
Verkoop buitendienst: Barbara Daniels, Kirsten Wesselius
Verkoop Vlaanderen: Nadine Boone

Promotie Fictie NL: Lara Delissen, Anke Roelen
Promotie Non-fictie NL: Leena Jaarsveld
Promotie Vlaanderen: Elly Simoens

Administrateur: Marijke Greydanus
Magazijn: Jacqueline Dekker