Lemniscaat

Algemeen

isbn:9789047709480
prijs:€ 24,95
uitvoering:paperback, 400 pag.

auteur: Nicholas Freudenberg

Legaal maar fataal

Hoe de grote industrieen onze gezondheid bedreigen

'Freudenberg beschrijft in detail hoe zes industrieën vrijwel dezelfde tactiek gebruiken om de verkoop van ongezonde producten te verdedigen. Deze tactiek, voornamelijk ontwikkeld door de tabaksindustrie, gaat volledig voorbij aan de volksgezondheid en vormt een groter gevaar voor ons bestaan dan welke besmettelijke ziekte ook.'
- The New York Times

'In het prikkelende Legaal maar fataal beschrijft Nicholas Freudenberg, hoogleraar public health in New York, hoe de grote industrieën met soms briljante producten kwamen maar opvallend vaak ook onze gezondheid bedreigen. De wrange eindconclusie is volgens Freudenberg dat de overheid niet meer in staat is om de schadelijke gevolgen afdoende in te dammen.' - Theo Besteman, De Telegraaf

Nicholas Freudenberg, hoogleraar Public Health in New York, is de eerste die ongezonde producten, tekortschietende overheden en de groeiende druk op de gezondheidszorg met elkaar verbindt in een veelomvattend boek. En dat levert een schokkend beeld op. De industrieën die alcohol, auto's, wapens, voeding, medicijnen en tabak produceren hebben veel meer impact op de volksgezondheid dan beleidsmakers en wetenschappers.

De manier waarop de industrieën in verschillende sectoren opereren, blijkt verrassende overeenkomsten te vertonen. Vrijwel altijd is hun beleid gericht op het omzeilen, ontkrachten of tegenhouden van overheidsmaatregelen die de verkoop van hun eigen producten zouden kunnen belemmeren. En dat met zeer schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. En de overheid? Die is vooral gevoelig voor de wensen van de industrieën en blijkt niet in staat om haar burgers effectief te beschermen tegen het op de markt brengen van ronduit schadelijke producten.