Lemniscaat

Algemeen

isbn:9789056371487
prijs:€ 18,50
uitvoering:paperback, 398 pag.

auteur: Lynne McTaggart

Wat artsen je niet vertellen

Steeds weer komen gegevens aan het licht, ook in medische vakbladen, over de gevolgen van algemeen gangbare, medische interventies en ingrepen. Vaak blijkt dan dat er veel meer risico's aan dergelijke interventies verbonden zijn dan men het publiek heeft doen geloven.

Bij het publiek blijkt grote behoefte te bestaan aan onafhankelijke informatie over risico's en gevaren van veel toegepaste behandelingen en medicijnen.

In dit boek zet de auteur, zich baserend op erkend wetenschappelijk onderzoek van een aantal veelgebruikte behandelingen, de risico's op een rij. Dat levert een vaak schokkend beeld op. Niettemin een boek dat bij iedere kritische consument op de plank zou moeten staan.