Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047708742
prijs:€ 14,95
uitvoering:paperback, 198 pag.

auteur: Hans Achterhuis

Koning van Utopia

Nieuw licht op het utopisch denken

Het is hoog tijd dat we op zoek gaan naar alternatieven voor de desastreuze 'utopie van de vrije markt'. Daarbij kan Utopiavan Thomas More ons goede diensten bewijzen, maar we moeten dat 'oerboek' uit 1516 dan wel met nieuwe ogen bekijken. Door de eeuwen heen is de tekst opgevat als een serieuze blauwdruk van een ideale samenleving, maar dat gaat geheel tegen More's bedoeling in. More schreef Utopia nu juist - in het verlengde van Erasmus' Lof der zotheid - als een boek vol spot, maatschappijkritiek, ironie en zotternij.

Intussen bevat Utopia wel degelijk allerlei bruikbare suggesties voor verbetering van wantoestanden in de rechtspraak, van scheefgegroeide machtsstructuren en onrechtvaardige economische verhoudingen. Als het ons lukt om juist die suggesties ernstig op te vatten, dan kunnen we daar nu nog ons voordeel mee doen. Zo kanUtopia, een boek van 500 jaar oud, ons helpen om in het hier en nu nieuwe inspirerende idealen te formuleren.

Hans Achterhuis is te gast bij VPRO Boeken. Thomas More schetst in zijn klassieker Utopia een beeld van een land waar hij zelf diep ongelukkig zou zijn. Hans Achterhuis geeft opheldering.

andere boeken van Hans Achterhuis:

De kunst van het vreedzaam vechten
			(Een zoektocht naar de bronnen van geweldbeteugeling)
De kunst van het vreedzaam vecht…
De utopie van de vrije markt
De utopie van de vrije markt
Erfenis zonder testament
			(Filosofische overwegingen bij de tien geboden)
Erfenis zonder testament
Het rijk van de schaarste
			(Van Hobbes tot Foucault)
Het rijk van de schaarste
Met alle geweld
Met alle geweld
Met alle geweld
Met alle geweld
Tegendenken
			(Een noodzaak in het publieke debat)
Tegendenken
Zonder vrienden geen filosofie
Zonder vrienden geen filosofie