PRENTENBOEKJE OPEN

Prentenboeken veroveren de wereld!

Voorlezen is niet alleen gezellig voor kind en volwassene, maar is ook belangrijk voor de taalontwikkeling.

Prentenboeken vormen een ideaal uitgangspunt voor spelletjes, liedjes en allerhande activiteiten.

 

Lezen en voorlezen, voorleesboeken en prentenboeken, ze zijn van groot belang voor het kind.

Dat is ook de reden dat er een veelheid aan initiatieven is om het gebruik van prentenboeken in de voorschoolse periode te stimuleren.

Wat maakt Prentenboekje Open zo bijzonder?

 

DOELSTELLING en UITGANGSPUNTEN

 

Dit programma is erop gericht om kinderen, ouders en leidsters op een aansprekende manier te laten kennismaken met de wereld van het prentenboek.

Maar het programma en de cursus beogen meerů

Werken met prentenboeken is niet zomaar een beetje voorlezen van een leuk verhaaltje en een aardig spelletje doen. De wereld van het prentenboek is een wereld waarin kinderen hun fantasie kwijt kunnen. Naast een basis voor ontluikende en latere geletterdheid bieden prentenboeken een speelse en kunstzinnige mogelijkheid om de wereld te verkennen. Leidsters en ouders ervaren al snel dat kinderen ieder op hun eigen manier reageren op de verhalen en de prenten. Ieder kind is immers uniek. De leidster, haar opmerkingsgave, de manier waarop zij met de verhalen en de prenten omgaat en reageert op de kinderen is essentieel. Met het prentenboek als uitgangspunt wordt het verblijf in de peutergroep een avontuur en wordt de leidster gestimuleerd om actief, observerend en creatief te zijn en zo de individuele ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Het cursusprogramma stelt de leidsters in de gelegenheid zich hierin te verdiepen.

Hierbij is het uitwisselen van lees- en spelsuggesties van alle prentenboeken een wezenlijk onderdeel van de cursus. De uitwerkingen hiervan worden in de vorm van lesbrieven aan de eigen cursusmap toegevoegd. Dit leidt weer tot nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Het streven is erop gericht dat het niet bij een  eenmalige kennismaking blijft, die snel wordt vergeten, maar dat het programma de aanzet is tot een actief en kleurrijk boekenleven met een bloeiende collectie boeken binnen het kinderdagverblijf. 

 

Het is daarom van essentieel belang dat in iedere peutergroep het basispakket prentenboeken aanwezig is en dat de boeken in de groepsruimte binnen handbereik zijn en blijven. Dit stelt de leiding en de peuters in de gelegenheid om op elk moment van de dag over het prentenboek te beschikken.

Om de doelstelling te verwezenlijken is het wenselijk dat alle leidsters van een peutergroep de cursus volgen! Zo krijgen voorlezen en spelen met prentenboeken een eigen plaats tijdens de dagelijkse bezigheden.

De cursus over voorlezen en werken met prentenboeken in de kinderopvang, Prentenboekje Open , is met subsidie van Stichting Lezen ontwikkeld en speciaal aangepast voor deze doelgroep.

 

DOELGROEP: peuterleid(st)ers in de kinderopvang

 

PROGRAMMA en MATERIAAL :

Voordat de uitvoering van het project Prentenboekje Open van start gaat, zal er een voorbereidend overleg met cursusleiding, kinderboekhandel en kinderopvang plaats vinden.

De uitvoering van de project-onderdelen vindt plaats in een periode van vier tot zes weken.

De basiscollectie boeken voor iedere groep is zorgvuldig samengesteld met het oog op het werken met deze leeftijdsgroep. De boeken voor het basispakket prentenboeken worden geleverd via de boekhandel en blijven in de groep.

Om het voorlezen thuis onder de aandacht te brengen en ouders zo te betrekken bij het project is er per kind een thuis-lees-tas beschikbaar. Gedurende enkele weken gaat deze tas mee naar huis op uitleenbasis. Deze tassen blijven eigendom van uitgeverij Lemniscaat.

PROGRAMMA-ONDERDELEN:

- een cursus van twee dagdelen. Het kinderdagverblijf zorgt zelf voor een geschikte locatie. Na afloop ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

- een kinderboekenavond voor de ouders. Locatie in overleg

- een groepsbezoek aan de bibliotheek. Hierbij kan zo mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande projecten

- een peutervoorleesfeest voor ouders en peuters in de kinderboekhandel.

- facultatief is een afsluitende bijeenkomst voor leidsters en belangstellende ouders over de achtergronden van het prentenboek i.s.m. een illustrator. Locatie: boekhandel.

 

 

 

CURSUSMATERIALEN:

- een basispakket van 9 prentenboeken en het boek Spelen met prentenboeken van Margriet Chorus , praktisch verpakt in een gekleurde kist

- een cursusmap en het boek Voorlezen gaat zo van Margriet Chorus en Irma van Welzen over werken met prentenboeken in de voorschoolse periode.

- een set van 10 prentenboekposters (formaat 50 x 70) per kinderdagverblijf

- prentenboekposters, om de kinderen mee naar huis te geven

- een set uitnodigingskaartjes (40 stuks) te gebruiken voor de informatieve boekenavond en het peutervoorleesfeest

- een set informatieve folders over het project (40 stuks) om aan ouders en belangstellenden mee te geven

 

KOSTEN:

Voor kinderdagverblijven die het leesbevorderingsprogramma willen aanbieden in hun regio, bedragen de totale kosten € 2475, inclusief alle cursusmaterialen.

Het maximum aantal deelnemers is 15.

Bij een maximale bezetting van 15 personen komt dit neer op € 165 per deelneemster.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Aanmelden via uitgeverij Lemniscaat, Merel de Vink

tel. 010-2062929 of merel@lemniscaat.nl

Na aanmelding vindt doorverwijzing plaats naar de coördinatoren, tevens docenten.