George Berkeley

George Berkeley  George Berkeley behoort tot de belangrijkste Engelstalige Verlichtingsfilosofen (net als David Hume en John Locke), en zijn werk heeft een grote invloed gehad op latere denkers zoals Immanuel Kant.


Copyright: