Nico N.C. Koning

Nico N.C. Koning 

Nico Koning (1950) is andragoloog. Hij doceert filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam en economie en filosofie in het volwassenenonderwijs.

Boeken:


Copyright: