‘Een uitgedoofde discussie is een grotere bedreiging voor de democratie dan ons kokende bloed.’ Dit concluderen filosofiedocenten Olle Spoelstra, Frank-Jan van Triest, Heleen van Doremalen en Joan de Ruijter in hun nieuwe boek: ‘Denken over democratie’.

In dit toegankelijke boek lezen we wat filosofen door de eeuwen heen hebben gezegd en geschreven over democratie en wat we daarvan kunnen leren in deze roerige tijd. Urgente actuele problemen, zoals LGBT-vrije zones en klimaatontkennende politici, worden aan de hand van verschillende denkbeelden ter discussie gesteld.

‘Denken over democratie’ is nu verkrijgbaar bij uw boekhandel!

April is de Maand van de Filosofie en dat betekent dat er de komende weken weer een scherp geprijsd filosofisch essay te koop is in de boekhandel. Dit jaar is dat het prachtige en urgente Vuurduin van Eva Meijer, dat voor slechts 4,99 euro in de winkel ligt.

Oud-Denker des Vaderlands Hans Achterhuis komt ook met een nieuw boek op 1 april: Geloof in geweld. Hierin onderzoekt hij de schijnbaar eeuwige relatie tussen religie en geweld. Zit geweld soms ingebakken in het DNA van religie? De nieuwe Hans Achterhuis is uitgegeven als hard back en kost 29,99 euro.

Wij wensen u een inspirerende Maand van de Filosofie toe.

Op 17 maart kiezen we wie er de komende vier jaar in de Tweede Kamer zitten en een aantal van de gekozen partijen zal samen een regering vormen. Deze generatie politici is de laatste die de kans heeft om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Zij bepalen in wat voor wereld de jongeren van nu zullen leven. Om de politiek op te roepen klimaatbeleid prioriteit te geven, werd een ´Manifest voor klimaatrechtvaardigheid´ opgesteld. In het boek JONGEREN. KLIMAAT. NU. worden de negen punten uit het manifest uitgewerkt door wetenschappers, journalisten en activisten en Jan Terlouw schreef hierbij een voorwoord.

Nu verkrijgbaar bij uw boekhandel voor slechts 4,95 euro.

Het nieuwste boek van Naomi Klein is nu verkrijgbaar! Hoe je ALLES kunt veranderen biedt klimaatactivisten van 12 tot 112 alles wat je nodig hebt om de strijd tegen klimaatverandering op te voeren. Naomi Klein schreef het boek samen met Rebecca Stefoff die meerdere boeken over wetenschap en geschiedenis schreef voor jongeren. De mooie toegankelijke Nederlandse vertaling is van Pieter Streutker en het boek is vormgegeven door Marc Suvaal.

Het nieuwste boek van Maarten van Buuren heet ‘Quantum, de oerknal en God’ en gaat over de consequenties van Werner Heisenbergs ontdekking uit 1925 dat het gedrag van de kleinste deeltjes per definitie onbepaalbaar is. Van Buurens filosofische zoektocht brengt hem tot een nieuw inzicht over de oorsprong van de dingen: Aan afkoeling en verval gaat altijd een dynamische impuls vooraf en er is alle reden om deze ‘vormkracht’, die in de hele natuur aanwezig is, God te noemen.

‘Een betere inleiding in de quantummechanica dan dit boek ken ik niet. Aanrader dus.’ –  Robin Mattias Hurkens

‘Maarten van Buuren presenteert een wezenlijk andere kijk op wat ons ten diepste drijft’- Evdaimonia Academie op Kreta

Het hoge woord is eruit. Ook tijdens de feestdagen zullen we ons moeten houden aan de coronabeperkingen. Maar alles is nog niet verloren!!
Doe met de kortingsbon mee aan de actie van ´Niet roken maar koken´ en sla twee vliegen in één klap:
1. Haal voor de scherpe prijs van 14,95 een schitterend kookboek in huis waarmee zelfs de grootste kookkluns heerlijke gerechten op tafel tovert voor de vele kerstdiners in kleine kring.
2. Steun het goede doel. De opbrengsten van het boek gaan naar Stichting Rookpreventie Jeugd van longartsen Wanda De Kanter en Pauline Dekker. Zij strijden tegen het blootstellen van jongeren aan de verleiding van de sigaret en kunnen uw steun goed gebruiken.
Lemniscaat wenst u mooie feestdagen en een gezond 2021 toe!

Bij uitgeverij Lemniscaat is het boek ‘Big Tech. Hoe we onze privacy, vrije markt en democratie in de uitverkoop doen’ verschenen.
⁩Financial Times-journalist ⁦Rana Foroohar volgde de opkomst van grote techbedrijven als Amazon, Facebook en Google en schreef een zeer kritisch boek over hun invloed op de maatschappij en op onze persoonlijke levens.
De corona-crisis heeft ons nog afhankelijker gemaakt van online-diensten dan we al waren. Foroohar legt uit dat wij, de gebruikers, een klein groepje internetondernemers ongezond rijk en machtig maken en waarom dat onze samenleving ontwricht.
‘Een meesterlijke kritiek op de internetgiganten die nu onze wereld domineren.’ – The Guardian

‘Een zwaarwegende aanklacht tegen technologiebedrijven en hun invloed op alle facetten van ons leven.’ – The New York Times

Het nieuwe boek van de Deense arts en onderzoeker Peter C. Gøtzsche ligt in de boekhandel. De titel luidt: ‘Vaccinaties. Waarheid, leugens en controverse.’

Peter Gøtzsche is vooral bekend van zijn bestseller ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ waarin hij de farmaceutische industrie kritisch onder de loep neemt. In zijn nieuwe boek onderscheidt Gøtzsche feiten en fabels in het gepolariseerde vaccinatiedebat.
Sommige vaccins zijn zo goed en redden zo veel levens dat iedereen ze zou moeten krijgen en sommige zijn zo slecht dat veel zorgmedewerkers ze zelf niet eens gebruiken. Net als bij andere medicijnen moet er eerst een balans worden opgemaakt tussen de voor- en nadelen, voordat kan worden besloten om een vaccin aan mensen aan te bieden. Maar wordt deze controle altijd grondig en zorgvuldig uitgevoerd?
Dit is een zeer urgente vraag nu we zo naarstig op zoek zijn naar een vaccin tegen COVID-19.

Met gepaste trots kondigen wij hierbij aan dat ‘Filosofie van de waanzin’ van filosoof Wouter Kusters binnenkort in het Chinees verschijnt.
Uitgeverij Ginkgo Book Co. verwierf de rechten om het indrukwekkende standaardwerk over de relatie tussen filosofie en waanzin gedurende 7 jaar uit te geven in continentaal China.
Wouter Kusters was al langer bezig om de wereld te veroveren aangezien ‘Filosofie van de waanzin’ eind dit jaar eerst in het Engels verschijnt.
Namens iedereen bij uitgeverij Lemniscaat: gefeliciteerd Wouter!

Filosoof Alicja Gescinska schreef voor de Maand van de Filosofie 2020 het essay Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid. In het essay, dat aansluit bij het thema ‘Het uur van de waarheid’, ontleedt Gescinska de leugen in ‘posttruth’ tijden en waarschuwt zij ervoor dat onze vrijheid op het spel staat.

Juni is de Maand van de Filosofie en het essay van Alicja Gescinska ligt nu in de boekhandel.