Essay voor de Maand van de Filosofie 2020 is nu verkrijgbaar!

Filosoof Alicja Gescinska schreef voor de Maand van de Filosofie 2020 het essay Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid. In het essay, dat aansluit bij het thema ‘Het uur van de waarheid’, ontleedt Gescinska de leugen in ‘posttruth’ tijden en waarschuwt zij ervoor dat onze vrijheid op het spel staat.

Juni is de Maand van de Filosofie en het essay van Alicja Gescinska ligt nu in de boekhandel.