Nu verkrijgbaar: Quantum, de oerknal en God

Het nieuwste boek van Maarten van Buuren heet ‘Quantum, de oerknal en God’ en gaat over de consequenties van Werner Heisenbergs ontdekking uit 1925 dat het gedrag van de kleinste deeltjes per definitie onbepaalbaar is. Van Buurens filosofische zoektocht brengt hem tot een nieuw inzicht over de oorsprong van de dingen: Aan afkoeling en verval gaat altijd een dynamische impuls vooraf en er is alle reden om deze ‘vormkracht’, die in de hele natuur aanwezig is, God te noemen.

‘Een betere inleiding in de quantummechanica dan dit boek ken ik niet. Aanrader dus.’ –  Robin Mattias Hurkens

‘Maarten van Buuren presenteert een wezenlijk andere kijk op wat ons ten diepste drijft’- Evdaimonia Academie op Kreta