Nu verkrijgbaar: Vaccinaties. Waarheid, leugens en controverse

Het nieuwe boek van de Deense arts en onderzoeker Peter C. Gøtzsche ligt in de boekhandel. De titel luidt: ‘Vaccinaties. Waarheid, leugens en controverse.’

Peter Gøtzsche is vooral bekend van zijn bestseller ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ waarin hij de farmaceutische industrie kritisch onder de loep neemt. In zijn nieuwe boek onderscheidt Gøtzsche feiten en fabels in het gepolariseerde vaccinatiedebat.
Sommige vaccins zijn zo goed en redden zo veel levens dat iedereen ze zou moeten krijgen en sommige zijn zo slecht dat veel zorgmedewerkers ze zelf niet eens gebruiken. Net als bij andere medicijnen moet er eerst een balans worden opgemaakt tussen de voor- en nadelen, voordat kan worden besloten om een vaccin aan mensen aan te bieden. Maar wordt deze controle altijd grondig en zorgvuldig uitgevoerd?
Dit is een zeer urgente vraag nu we zo naarstig op zoek zijn naar een vaccin tegen COVID-19.