Filosofie

Het rijk van de schaarste

Kant

Erfenis zonder testament

Sartre

Zonder vrienden geen filosofie

Een beknopte geschiedenis van alles

Met alle geweld / een filosofische zoektocht

Tegendenken / een noodzaak in het publieke debat

Tegen de methode

Wat we van de Duitsers kunnen leren

De afrekening

Leve de amateur

Koning van Utopia

Kunstmatig van nature

Surfen met Sartre

Een seculiere tijd

Werkboek. Het goede leven en de vrije markt

Zicht op effectiviteit

Hersenbeest

De open samenleving en haar vijanden

Kinderlogica

De geest uit de fles

Het kwaad in het moderne denken

De open samenleving en haar vijanden

De opstand van de massamens

Denken over democratie

Tocqueville, profeet van de moderne democratie

Pure waanzin / een zoektocht naar de psychotische ervaring

Denkgereedschap 2.0

Kinderen van Apate

De verovering van de vrijheid

Wat is dan goed?

De opstand van de massamens

Verantwoordelijkheid en oordeel

Het idee van rechtvaardigheid

Op de vleugels van Icarus

Kikker gaat fietsen! (of over het leed dat leven heet)

De utopie van de vrije markt

Het deel en het geheel

Verzet en rede in tijden van nepnieuws

Antihandboek voor de filosofie

filosofie van de jamsessie

Quantum, de oerknal en God

Vroeger waren we onsterfelijk

Geen idee

Een seculiere tijd

De macht van het heilige

Filosofie van de waanzin

Het voordeel van de twijfel

De grens van de mens

Het einde van de megamachine

Waar blijft de ziel?

Paniek in de polder

Nederland-Belgie

Ik lieg, dus ik ben

Over de democratie in Amerika

Bronnen van het zelf

De domesticatie van het noodlot

Filosofie van het kijken

Spinoza

Komt een filosoof bij de dokter

Levinas

Het Ajax-dilemma

Effectief Altruïsme

Het zijn en het niet

Plato in tijden van Photoshop

Een theorie van rechtvaardigheid

Durf te twijfelen!

Het zijn en het niet

Plato

Coetzee, een filosofisch leesavontuur

Het Lucifer Effect

Tumult bij de uitgang

De kunst van het vreedzaam vechten