Kevin Crossley Holland

Kevin Crossley Holland 

KEVIN CROSSLEY-HOLLAND is een vermaard Brits vertaler, dichter en kinderboekenauteur. Zijn beroemdste werken zijn de bij Lemniscaat verschenen Arthur-trilogie en Noorse mythen.


WWW.KEVINCROSSLEY-HOLLAND.COM

Boeken:


Copyright:

Vanwaar die interesse voor legenden en geschiedenis?


‘Zolang ik me kan herinneren, houd ik van oude verhalen. Mijn vader vertelde die vroeger altijd aan mijn zussen en mij, zichzelf soms begeleidend op een kleine harp. Op die manier raakte ik vertrouwd met volkssprookjes en legenden. Mijn latere, beroepsmatige belangstelling kwam daar eigenlijk op een natuurlijke wijze uit voort.’


Je spreekt van een ‘hevige fascinatie’ voor koning Arthur. Wanneer is die begonnen?


‘Arthur maakt net als Beowulf een belangrijk deel uit van de Angelsaksische traditie, die ik tijdens mijn studie goed heb leren kennen. Er zijn zoveel wegen en borden die in de richting van koning Arthur wijzen, dat je er bijna niet omheen kunt. Hij was immers meer dan koning van Engeland of Wales; hij was een held die zich kan meten met legendarische personages uit de bijbel en de Griekse mythologie. Koning Arthur wordt beschreven in talloze verhalen in minstens een dozijn Europese talen. In die verhalen gaat het bijna altijd over wezenlijke, universele thema’s: liefde, verraad, trouw, loyaliteit. Zulke onderwerpen interesseren mij erg.’


Vanwaar de keuze voor een setting op de grens tussen Engeland en Wales?


‘Toen ik besloten had dat dit boek voor een deel historisch en voor een deel legendarisch zou worden, stelde ik mezelf twee vragen: wanneer vindt het verhaal plaats en waar speelt het zich af? Als Merlijn Arthur de zienersteen cadeau doet, schenkt hij hem eigenlijk de wereld van de verbeelding. Voor Arthur vormt de steen een overgangsplaats van de harde realiteit naar de wereld van koning Arthur. Om die reden moest het verhaal ook gesitueerd worden rond een overgangsplaats. De grens tussen Engeland en Wales leek het meest voor de hand liggend, omdat koning Arthur daar volgens de legende leefde. Om diezelfde reden koos ik ervoor om het boek rond de eeuwwisseling te laten spelen in 1199 en 1200, een overgangstijd.’


Waarom heeft het boek precies 100 hoofdstukken?


‘Aanvankelijk vond ik het een mooi aantal dat goed past bij een verhaal dat speelt rond de eeuwwisseling. Later realiseerde ik me dat ik met dit boek twee dingen wilde bereiken: het moest een ritmisch verteld verhaal zijn, zodat het boek nooit zijn vaart zou verliezen, maar tegelijkertijd wilde ik dat er momenten van bezinning in zouden zitten, een beetje zoals aria’s in opera’s waarin een pas op de plaats wordt gemaakt: waar zijn we inmiddels aangeland? Arthur – de zienersteen heeft een aantal zeer korte hoofdstukken van minder dan een pagina lang. Daarin bezint Arthur, de verteller, zich op de gebeurtenissen. Een dergelijke vertelstijl heeft bovendien als voordeel dat ze goed aansluit bij de vluchtige manier waarop kinderen tegenwoordig informatie tot zich nemen. Daarnaast is het een goede manier om de grote hoeveelheid onderwerpen en thema’s die in het boek aan de orde komen op een heldere manier te presenteren.’


Waarover zullen de volgende twee delen van de Arthur-trilogie gaan?


‘In deel twee en drie zal het thema van de queeste, de zoektocht, centraal staan. De Heilige Graal kan in wezen door niemand bereikt worden, behalve door één of twee bloedeloze figuren die zo perfect zijn dat het niet menselijk meer is. Ik denk echter dat het toch belangrijk is dat mijn hoofdpersoon zichzelf zo’n belangrijk doel stelt. Ieder mens moet op zijn eigen manier op zoek gaan naar de Heilige Graal. Het is niet goed om een tweedimensionaal leven te leiden zonder aandacht voor het geestelijke, het spirituele. In deel twee zal Arthur voornamelijk bezig zijn met de voorbereiding op zijn kruistocht. Het laatste deel speelt zich voor een groot deel af in Venetië en heeft eveneens de kruistocht als thema.


Ik moet er wel goed op letten dat er niet te veel geschiedkundige feiten in komen. Er is namelijk nog een heleboel dat ik uit de Arthur-legende wil navertellen. Ik probeer een verdeling te bereiken van 40% historie en 60% legende.’