Werner Heisenberg

Werner Heisenberg  Werner Heisenberg (1901-1976) was een van de grootste natuurkundigen van de vorige eeuw. In 1932 ontving hij de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn werk aan de quantummechanica. Zijn ‘onbepaaldheidsrelatie’ was zo revolutionair dat Albert Einstein haar nooit heeft willen accepteren.

Boeken:


Copyright: