Fluisterzacht en haarzuiver

Dirk Monsma

Fluisterzacht en haarzuiver

Cultuureducatie voor kinderen met een beperking

Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap of een ernstige gedragsstoornis schiet het gewone, op kennis en vaardig heden gerichte onderwijs tekort. Wat daarentegen heel succesvol blijkt te zijn, is cultuureducatie. Een rijk aanbod aan tekenen, handvaardigheid, muziek en dans biedt kinderen de kans hun talenten te ontplooien. Terwijl deze kinderen in de reguliere aanpak falen, blijken zij zich op vaak onverwachte gebieden te kunnen ontplooien als ze worden geconfronteerd met een rijk cultureel aanbod. Het succes van deze aanpak gaat zelfs zover dat er stemmen opgaan om cultuur-educatie als uitgangspunt te nemen in het onderwijs, ook voor de leervakken. Zo kun je jonge kinderen de letters van het alfabet en de delen van het lichaam samen laten zingen, dansen, klappen, tekenen. Je kunt ze structuur bieden door samen ritmisch te dansen en te zingen in plaats van steeds maar te verbieden en zogenaamd grenzen te stellen. Fluisterzacht en haarzuiver is een stimulerend boek voor iedereen die kinderen met een handicap een volwaardige positie in de samenleving toewenst. Dirk Monsma maakt een rondgang langs scholen, voert gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten en wetenschappers en brengt zo een heel nieuw gebied in kaart. Met als conclusie: wij moeten van kinderen met een handicap niet verwachten dat zij zich voegen naar het bestaande onderwijssysteem, maar het systeem zelf ter discussie stellen. Een juweel van een boek voor iedereen die de kunst en het speciaal onderwijs een warm hart toedraagt. Met illustraties van Rinie Bleeker 'Ieder kind, ieder mens heeft ongekend talent. Davinci tekent om de wereld en zijn plek daarin te begrijpen. Sofie wil graag met horende kinderen omgaan en juist daarom vindt ze streetdance zo leuk. Desiree heeft een verstandelijke beperking, maar daar is weinig van te merken op het toneel.' - Dirk Monsma
Formaat: 19,3 x 26 cm | paperback | prijs: € 19,99 | isbn: 9789047708025 | nur: 640
Dirk Monsma

Auteur

Dirk Monsma

De psycholoog Dirk Monsma is gefascineerd door de ontwikkeling van artistieke competenties bijjeugd die van huis uit geen kunstzinnige opvoeding meekrijgt. Welke rol speelt het onderwijs en met name de docent daarbij? Als directeur van Kunstweb in Amsterdam en van de SKVR in  Rotterdam deed hij de afgelopen jaren veel indrukken op. Tegenwoordig is hij voorzitter van de  Commissie Amateurkunst en Cultuureducatie bij de Raad voor Cultuur.

Meer over Dirk Monsma