Maatschappij en individu / overlevingskansen van de mens

Carl Gustav Jung