***NIET GEBRUIKT***Radicaal anders

Robbert Bodegraven

***NIET GEBRUIKT***Radicaal anders

Natuurlijk is het belangrijk dat we minder vliegen en vaker vegetarisch eten, maar met bewust consumeren alleen lossen we de klimaatcrisis en de wereldwijde ongelijkheid niet op. Daarvoor is het nodig dat we onze samenlevingen radicaal anders organiseren. Ondenkbaar? Niets is minder waar, zo concludeert Robbert Bodegraven in gesprek met twaalf inspirerende denkers en activisten. Het gonst van de slimme alternatieven voor het rampzalige neoliberale beleid. Neem bijvoorbeeld de actieve overheid als motor van innovatie en groei (Mariana Mazzucato), het aanzetten van de geldpers (Stephanie Kelton), de terugkeer van de ideologische veren (Susan Neiman en Chantal Mouffe) of het luisteren naar de oorspronkelijke bewoners van het globale Zuiden (Elizabeth Wathuti en Alessandra Korap). De ideeën die naar voren worden gebracht in dit boek zijn soms heel verschillend maar over één ding is iedereen het eens: Voor talmen is het nu te laat. Tijd om in actie te komen!

Auteur

Robbert Bodegraven

ROBBERT BODEGRAVEN (1963) begon zijn carrière als fotograaf en journalist. Later werd hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks en was hij directeur campagnes en beleidsbeïnvloeding bij War Child. Momenteel is hij directeur van het Humanistisch Verbond.

Meer over Robbert Bodegraven