Ik ben de wereld

Jan Warndorff

Ik ben de wereld

Het roer moet om! Willen we een ecologische ramp afwenden dan moeten we andere prioriteiten stellen, anders omgaan met de natuur en met elkaar. Deze omslag vereist dat we eerst het denken zelf ter discussie stellen. Het westerse denken veronderstelt een afstand tussen de mens en de wereld. Wij benaderen de werkelijkheid van buitenaf en proberen die wetenschappelijk te doorgronden. Dat heeft geleid tot een enorme technologische ontwikkeling, maar heeft ons ook ongevoelig gemaakt voor de wonderbaarlijkheid van het bestaan.
paperback | prijs: € 19,99 | isbn: 9789047714101 | nur: 730
Jan Warndorff

Auteur

Jan Warndorff

Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in West- en Oost-Afrika en heeft daarnaast ook gewoond in de Verenigde Staten, Engeland en Brazilië. In 1985 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde in 1996 cum laude af aan de Universiteit voor Humanistiek met een scriptie over Ortega y Gasset. Vervolgens schreef hij het boek Geen idee dat ook bij Lemniscaat is uitgegeven.

Meer over Jan Warndorff