Oerbeelden

Carl Gustav Jung

De structuur van de ziel, de psychologie van het kindarchetype, over de verschijningsvormen van de geest in het sprookje

Drie geschriften die het begrip 'oerbeeld' of 'archetype' van verschillende zijden belichten en daardoor invoelbaar maken.
In het eerste deel maakt Jung duidelijk hoe groot hij de invloed ziet van archetypen op de ontwikkeling van het zielenleven van de mens, vooral wanneer die niet harmonisch verloopt. Vervolgens behandelt Jung het oerbeeld van het kind, dat belangrijk kan zijn voor de ontplooiing van ieder mens en dat men ook in oude en moderne verhalen steeds weer tegenkomt. Het laatste deel, 'geest en archetype in het sprookje', toont hoe de werkzaamheid van de geest in het sprookje (als weerspiegeling van het menselijk leven) vele vormen aanneemt, die herkenbaar worden wanneer men zich daarvoor openstelt.

Dit boek is een van de zeven delen van de Kleine Jung-bibliotheek. Elk deel behandelt één thema uit het werk van C.G. Jung. De onverkorte teksten belichten kernpunten en verduidelijken veel van de door Jung gehanteerde begrippen. De Kleine Jung-bibliotheek vormt een goede introductie tot Jung's ideeënwereld.

Formaat: 12,5 x 21,5 cm | paperback | prijs: € 11,99 | isbn: 9789060695067 | nur: 770
Carl Gustav Jung

Auteur

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Meer over Carl Gustav Jung

Vertaler

Pety de Vries-Ek

Meer over Pety de Vries-Ek