Psychologische typen

Carl Gustav Jung

Een heldere uiteenzetting van de typologie die ten grondslag ligt aan Jungs analytische psychologie

In dit boek geeft Jung een heldere uiteenzetting van de typologie die ten grondslag ligt aan zijn analytische psychologie.

Hij behandelt de tweedeling extraversie-introversie en de vier psychologische grondfuncties (denken, voelen, gewaarwording en intuïtie); hij geeft een overzicht van de cultuurgeschiedenis in relatie tot deze typologie, en besteedt in aparte hoofdstukken aandacht aan het vraagstuk van de typen in sociologie, dichtkunst, esthetica, filosofie en psychiatrie.

Formaat: 14,3 x 21,5 cm | paperback | prijs: € 22,50 | isbn: 9789056373535 | nur: 770
Carl Gustav Jung

Auteur

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Meer over Carl Gustav Jung

Vertaler

Rob van Limburg

Meer over Rob van Limburg

Vertaler

Annelies Hazenberg

Meer over Annelies Hazenberg