Analytische psychologie / theorie en praktijk

Carl Gustav Jung

Duidelijk en helder beeld van Jungs analytische psychologie

De reeks lezingen die Jung hield aan de Tavistockkliniek te Londen van 30 september tot 4 oktober 1935, werd pas na zijn dood in boekvorm uitgegeven onder de titel Analytical Psychology: Its Theory and Practice. The Tavistock Lectures (1968).

In deze Tavistocklezingen is Jung bijzonder goed op dreef; hij schetst een helder beeld van zijn analytische psychologie en begeeft zich na iedere lezing in een levendige discussie met zijn toehoorders.

Begrippen als introversie/extraversie, collectief onbewuste, archetype, schaduw en anima komen alle aan bod. Bijzonder is bovendien dat al deze begrippen in hun onderlinge verband zijn samengebracht.

Formaat: 21,6 x 14,4 cm | paperback | prijs: € 18,99 | isbn: 9789056370985 | nur: 770
Carl Gustav Jung

Auteur

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Meer over Carl Gustav Jung

Vertaler

Pety de Vries-Ek

Meer over Pety de Vries-Ek