Ik en zelf

Carl Gustav Jung

Ik en zelf

Aion, bijdragen tot de symboliek van het zelf behoort tot Jungs laatste en zeker ook tot zijn belangrijkste werken. De delen 'het ik', 'de schaduw', de koppeling: 'animus en anima', 'het zelf', 'Christus een symbool van het zelf', vormen de eerste inleidende hoofdstukken van Jungs Aion.

Deze beschrijven enkele voorname begrippen van Jungs psychologie, om te culmineren in de visie 'Christus een symbool van het zelf'. Daarbij toont Jung hoe het zelf als begrip van totaliteit alle spanningen en tegenstellingen van het bestaan in zich verenigt en samenvat.

Dit boek is een van de zeven delen van de Kleine Jung-bibliotheek. Elk deel behandelt één thema uit het werk van C.G. Jung. De onverkorte teksten belichten kernpunten en verduidelijken veel van de door Jung gehanteerde begrippen. De Kleine Jung-bibliotheek vormt een goede introductie tot de ideeënwereld van Jung. De zeven delen zijn zowel afzonderlijk als in cassette verkrijgbaar.

Formaat: 12,5 x 21,5 cm | paperback | prijs: € 11,99 | isbn: 9789060695074 | nur: 770
Carl Gustav Jung

Auteur

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Meer over Carl Gustav Jung

Vertaler

Pety de Vries-Ek

Meer over Pety de Vries-Ek