Volgende oorlog

Daan de Wit

Volgende oorlog

De Volgende Oorlog. Deze titel lijkt uit te gaan van de onvermijdelijkheid van een oorlog tegen Iran. Onvermijdelijk is hij niet, maar dit boek toont aan dat de kans dat nog voor de volgende Amerikaanse president wordt beëdigd een oorlog tegen Iran zal worden begonnen, groter is dan dat er een diplomatieke oplossing voor het conflict zal worden gevonden.

Belangrijker misschien nog dan de vraag of de oorlog al dan niet zal losbarsten, is de mate waarin de feiten aantonen hoever de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, met name Israël, al gevorderd zijn in het voorbereiden van deze volgende oorlog.

Na Afghanistan en Irak wordt opnieuw een oorlog opgebouwd waar wij ­ als Nederlanders, Europeanen, wereldburgers ­ straks in zullen worden meegesleurd.

Aan de hand van rapporten, artikelen en uitspraken van vooraanstaande analisten en direct betrokkenen wordt in dit boek de opbouw naar de volgende oorlog beschreven. De volgende oorlog is een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die de actuele verslaggeving rond de kwestie Iran in de juiste context wil plaatsen.

Voor meer informatie: www.devolgendeoorlog.nl

paperback | prijs: € 17,50 | isbn: 9789047700340 | nur: 0
Daan de Wit

Auteur

Daan de Wit

Daan de Wit (1969) studeerde in 1995 af aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg en was daarna redacteur/verslaggever voor diverse televisieprogramma's en werkte freelance voor de NOS. De Wit schreef onder meer artikelen voor De Humanist, Panorama en Esquire. Hij was de programmeur/interviewer voor documentairefestival Docs at the Docks en is sinds 2000 de auteur van veelgelezen analyses op zijn website DeepJournal: The News behind the News. Bij Lemniscaat verschenen: Dossier Mexicaanse griep (http://www.dossiermexicaansegriep.nl), De volgende oorlog. De aanval op Iran: een voorbeschouwing (http://www.devolgendeoorlog.nl). Wilt u nog meer weten over Daan de Wit? Bezoek dan zijn website.

Meer over Daan de Wit