Helpen is moeilijk

Bauke Koekkoek

Helpen is moeilijk

Het is crisis in de zorg, als we de berichten mogen geloven. In de psychische zorg, de jeugdzorg, de sociale zorg en de langdurige zorg – overal gaat het mis. ‘Marktwerking’ en ‘bureaucratie’ zijn de oorzaken en meer professionals en meer geld de oplossingen, zo luidt het overheersende verhaal.

Maar is dat zo? Gaat onze analyse diep genoeg? Zijn de werkelijke verklaringen voor onze moeite met zorgen niet kleiner, menselijker en complexer? Valt er echt zoveel heil te verwachten van meer experts en meer geld – de standaardaanpak van de laatste decennia?

Bauke Koekkoek zoekt naar antwoorden in achttien korte columns uit de crisisdienst van de psychische zorg en vijf langere essays over het zorgsysteem als geheel. Als verpleegkundige op de werkvloer, epidemioloog en sociaal wetenschapper combineert hij verschillende perspectieven en komt hij tot een dwarse maar unieke visie op de Nederlandse zorg.

paperback | prijs: € 17,99 | isbn: 9789047715122 | nur: 860
Bauke Koekkoek

Auteur

Bauke Koekkoek

Bauke Koekkoek is crisisdienstver­pleegkundige en lector Onbegrepen Gedrag en Samenleving aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en de Politieacademie. Hij schrijft columns over de zorg in Trouw en de Correspondent en is de auteur van o.a. Verward in Nederland (2017) en De kwestie verwarde personen. Naar een andere bena­dering van onbegrepen gedrag (2019).

Meer over Bauke Koekkoek