Legaal maar fataal

Nicholas Freudenberg

Hoe de grote industrieen onze gezondheid bedreigen

Nicholas Freudenberg, hoogleraar Public Health in New York, is de eerste die ongezonde producten, tekortschietende overheden en de groeiende druk op de gezondheidszorg met elkaar verbindt in een veelomvattend boek. En dat levert een schokkend beeld op. De industrieën die alcohol, auto’s, wapens, voeding, medicijnen en tabak produceren hebben veel meer impact op de volksgezondheid dan beleidsmakers en wetenschappers. De manier waarop de industrieën in verschillende sectoren opereren, blijkt verrassende overeenkomsten te vertonen. Vrijwel altijd is hun beleid gericht op het omzeilen, ontkrachten of tegenhouden van overheidsmaatregelen die de verkoop van hun eigen producten zouden kunnen belemmeren. En dat met zeer schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. En de overheid? Die is vooral gevoelig voor de wensen van de industrieën en blijkt niet in staat om haar burgers effectief te beschermen tegen het op de markt brengen van ronduit schadelijke producten.
Formaat: 14,3 x 21,5 cm | paperback | prijs: € 24,99 | isbn: 9789047709480 | nur: 860

Auteur

Nicholas Freudenberg

Nicholas Freudenberg is hoogleraar Public Health in New York en oprichter en directeur van Corporations and Health Watch (www.corporationsandhealth.org), een internationaal netwerk van activisten en onderzoekers dat de bedrijfspraktijken in de gaten houdt van de grote industrieën die alcohol, auto's, vuurwapens, voeding, medicijnen en tabak produceren.

Meer over Nicholas Freudenberg

Vertaler

Sonja Matthews-Marrevee

Een studie theologie met het accent op filosofie en tekstanalyse, een voorliefde voor vreemde talen, verblijven in de Verenigde Staten plus Parijs en een Engelsman als echtgenoot brachten Sonja Matthews uiteindelijk bij het vertaalvak.Voor Lemniscaat vertaalde ze onder andere manuscripten van Nicholas Freudenberg, Peter Gøtzsche en John Bunzl & Nick Duffel.

Meer over Sonja Matthews-Marrevee