Vaccinaties: waarheid, leugen en controverse

Peter Gøtzsche

Vaccinaties: waarheid, leugen en controverse

Er staat veel tegenstrijdige informatie over vaccinaties op het internet. Aan de ene kant heb je de anti-vaxxers die alle vaccins afwijzen en aan de andere kant heb je de officiele adviezen waarvan je zou verwachten dat ze neutraal en objectief zijn. Hoe moet je hier wijs uit worden? De Deense arts en onderzoeker Peter Gotzsche, bekend van zijn bestseller Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad, besloot feiten en fabels te onderscheiden in het gepolariseerde vaccinatiedebat. De kwestie is volgens Gotzsche niet of vaccineren gunstig of schadelijk is. Sommige vaccins zijn zo goed en redden zo veel levens dat iedereen ze zou moeten krijgen en sommige zijn zo slecht dat veel zorgmedewerkers ze zelf niet eens gebruiken. Net als bij andere medicijnen moet er eerst een balans worden opgemaakt tussen de voor- en nadelen voordat kan worden besloten om een vaccin aan grote groepen mensen aan te bieden. Maar wordt deze controle altijd grondig en zorgvuldig uitgevoerd? Dit boek richt zich op mazelen, influenza en HPV, maar bespreekt ook vaccinatieprogramma's voor kinderen en de vraag of verplichte vaccinatie gerechtvaardigd kan worden. Het stellen van kritische vragen over vaccinaties is volgens Gotzsche essentieel omdat er veel is wat we nog niet weten. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als we veel vaccins gebruiken en wat de langetermijneffecten zijn op ons immuunsysteem.
paperback | prijs: € 24,99 | isbn: 9789047712435 | nur: 860
Peter Gøtzsche

Auteur

Peter Gøtzsche

Prof. dr. Peter C. Gøtzsche voltooide zijn universitaire studie in biologie en scheikunde in 1974, en zijn opleiding tot arts in 1984. Hij specialiseerde zich in de interne geneeskunde. Van 1975 tot 1983 werkte hij in de farmaceutische industrie, waar hij zich bezighield met klinische onderzoeken en regelgeving, en van 1984 tot 1995 in ziekenhuizen in Kopenhagen. In 1993 richtte hij samen met andere onderzoekers de Cochrane Collaboration op, een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met de effecten van gezondheidszorg. In 2010 werd hij aan de universiteit van Kopenhagen hoogleraar Opzet en Analyse van Klinisch Onderzoek.Gøtzsche won met zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad de British Medical Association's Annual Book Award 2014. Citaat uit het juryrapport: 'Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. Waar het allemaal om draait, is dat we ons moeten richten op patiënten. Hun veiligheid behoort belangrijker te zijn dan winst.'Zijn meest recent verschenen boek bij Lemniscaat is Hoe overleef ik. Wegwijzer in een overvloed aan medische informatie.

Meer over Peter Gøtzsche

Vertaler

Sonja Matthews-Marrevee

Een studie theologie met het accent op filosofie en tekstanalyse, een voorliefde voor vreemde talen, verblijven in de Verenigde Staten plus Parijs en een Engelsman als echtgenoot brachten Sonja Matthews uiteindelijk bij het vertaalvak.Voor Lemniscaat vertaalde ze onder andere manuscripten van Nicholas Freudenberg, Peter Gøtzsche en John Bunzl & Nick Duffel.

Meer over Sonja Matthews-Marrevee