Wat we van de Duitsers kunnen leren

Susan Neiman

Wat we van de Duitsers kunnen leren

Durven wij de fouten van onze voorouders onder ogen te zien? Zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in naam van ons volk overzee gebeurde? Kunnen wij het verleden verwerken tot een positief ideaal van ‘dat nooit weer’? Deze vragen houden Susan Neiman bezig in dit boek. Zij groeide op in Atlanta, Georgia toen daar nog een strikte rassenscheiding gold en woont tegenwoordig in Berlijn. Daar raakte zij gefascineerd door de grondige manier waarop men in Duitsland in het reine probeert te komen met een ‘onmogelijk verleden’. Zij besloot dat te vergelijken met de situatie in Verenigde Staten, waar de tegenstellingen alsmaar groter lijken te worden. Uit de vele gesprekken die Neiman voerde in Duitsland en de Verenigde Staten wordt duidelijk dat ons verleden deel uitmaakt van wie wij zijn. Ook blijkt steeds opnieuw hoe ingewikkeld en confronterend het is om als natie naar je eigen geschiedenis te kijken. Uit angst voor schaamte en pijn zijn we geneigd om de nadruk te leggen op de goede gebeurtenissen en de kade te vergeten. Maar daarmee schuiven we de problemen volgens Neiman alleen maar voor ons uit: ‘Wanneer het verleden doorettert, breekt het vroeg of laat door naar de oppervlakte om een open wond te worden.’
paperback | prijs: € 10,00 | isbn: 9789047710226 | nur: 730
Susan Neiman

Auteur

Susan Neiman

De Amerikaanse filosofe Susan Neiman (1955) brak wereldwijd door met haar boeken Het kwaad in het moderne denken en Morele helderheid. Andere bekende titels van haar hand zijn Afgezien van de feiten en Waarom zou je volwassen worden? Neiman is directeur van het Einstein Forum in Potsdam en woont in Berlijn. Ze studeerde filosofie in Harvard en Berlijn en was hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Yale en Tel Aviv. In 2014 ontving ze de prestigieuze Spinozalens. 'Laten we idealen niet afmeten aan de realiteit, maar de realiteit beoordelen aan de hand van idealen.' - Susan Neiman

Meer over Susan Neiman

Vertaler

Huub Stegeman

Meer over Huub Stegeman