De opstand van de massamens

Jose Ortega y Gasset

Visionaire analyse van onze democratie Met een inleiding van Mario Vargas Llosa

Soms worden er literaire meesterwerken herontdekt zoals Stoner. Soms worden er baanbrekende denkers herontdekt zoals Tocqueville. Soms worden er filosofen herontdekt die ronduit visionair zijn. Zo iemand is José Ortega y Gasset. Opgegroeid in een Spanje van uitersten, tussen reactionaire royalisten en dogmatische marxisten. Van beiden moet hij weinig hebben. Een dwars denker, een geëngageerd filosoof en vooral een democraat die de grenzen van de democratie durft te verkennen. Boeiend, intrigerend, confronterend. In zijn hoofdwerk De opstand van de massamens (1930) doordenkt Ortega in welke richting onze democratische maatschappij zich zou kunnen ontwikkelen. Hij ziet een groeiende rol van de massacultuur, een overwaardering van de overheid, een falende elite en een bevolking die vooral tevreden is met zichzelf. Ortega's analyse laat zich lezen alsof zij gisteren geschreven is. Hij is zich ervan bewust dat de rol van de negentiende-eeuwse elite is uitgespeeld. Maar wie of wat kan de beschaving dan in goede banen leiden? Dat vraagt om een wedergeboorte van de filosofie en een nieuwe elite van mensen, van welke rang of stand ook, die zich in dienst stellen van een groter ideaal. Niet denkend in rechten, maar in plichten. Niet zelfgenoegzaam, maar alert. Niet dogmatisch, maar vormend. Eerste integrale Nederlandse editie Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Diederik Boomsma
  • Gebonden Formaat: 15,2 x 23,3 cm Prijs: € 34,99 ISBN: 9789047706861 Nur: 730
  • Paperback Formaat: 15,2 x 23,3 cm Prijs: € 29,99 ISBN: 9789047708087 Nur: 730
Jose Ortega y Gasset

Auteur

Jose Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset (1883-1955) was een invloedrijk Spaans filosoof die met La rebelión de las masas (1930) internationale bekendheid verwierf. Hij was hoogleraar metafysica in Madrid en publiceerde een groot aantal culturele, filosofische en politieke beschouwingen.Zijn republikeins activisme maakte dat hij zijn land moest ontvluchten aan het begin van de Spaanse Burgeroorlog in 1936. Na een verblijf in Argentinië en Portugal keerde hij in 1948 terug naar het Spanje van Franco, waar hij tot aan zijn dood aan het hoofd stond van het door hem opgerichte Instituto de Humanidades. 'Wie geïrriteerd is als gelijke mensen ongelijk worden behandeld, maar niet als ongelijke mensen gelijk worden behandeld, is geen democraat maar een plebejer.' - Ortega y Gasset in De opstand van de massamens'Het ogenblik is aangebroken om de hedendaagse cultuur te laten kennis maken met José Ortega y Gasset, zodat hij als nog de erkenning krijgt die hij verdient.' - Mario Vargas Llosa

Meer over Jose Ortega y Gasset

Vertaler

Diederik Boomsma

Meer over Diederik Boomsma