Het rijk van de schaarste

Hans Achterhuis

Het rijk van de schaarste is een zoektocht door de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij

Hans Achterhuis concentreert zich daarbij op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als ‘de natuurlijke toestand van de mens’. Vanuit die invalshoek komen thema’s aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.
De rondgang langs denkers uit de geschiedenis van de moderne sociale en politieke filosofie - van Thomas Hobbes tot Michel Foucault - laat zien hoe schaarste zich heeft ontwikkeld tot een kernprobleem van de moderne samenleving. Achterhuis werkt dit uit in beschouwingen over de gezondheidszorg en de globale problematiek van honger en ondervoeding.

‘In 1988 publiceerde ik Het rijk van de schaarste en sindsdien heb ik talloze malen van lezers te horen gekregen dat de voorspellingen uit dit boek duidelijk aan het uitkomen zijn. De kosten van de gezondheidszorg blijven de pan uit rijzen, ondanks de wanhopige pogingen van achtereenvolgende regeringen om ze te beperken. De wereldwijde strijd om voedsel en schaarse grondstoffen waardoor de prijzen worden opgedreven, wordt met de dag heviger. Zelfs het water op onze planeet dreigt zo schaars te worden dat volgens een recente berekening 2,7 miljard mensen met toenemende verdroging van hun woongebied te maken krijgen. Hetzelfde geldt voor olie: de eenvoudig te delven olie is op en het wordt steeds duurder om olie te winnen.’ - Hans Achterhuis

paperback | prijs: € 39,99 | isbn: 9789047708759 | nur: 730
Hans Achterhuis

Auteur

Hans Achterhuis

Hans Achterhuis (1942), filosoof en theoloog is de eerste Denker des Vaderlands (2011-2013). In 2002 ontving Hans Achterhuis de Pierre Bayle Prijs voor maatschappijkritiek. Hij behoort tot 'de twaalf grootste denkers van Nederland' (Vrij Nederland) en 'de denkers die ons wereldbeeld veranderden' (NRC Handelsblad).Zowel De utopie van de vrije markt (Lemniscaat 2010) als zijn magnum opus Met alle geweld (Lemniscaat 2008) werden onderscheiden met de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van het jaar. De kunst van het vreedzaam vechten stond in 2015 op de shortlist voor deze prijs.Eerder publiceerde hij De markt van welzijn en geluk (1979), De erfenis van de utopie (1998), Politiek van goede bedoelingen (1999) en Utopie (2006).Achterhuis recenseert wijsgerige literatuur voor de Volkskrant en is redacteur van het Kritisch Denkerslexicon en het Tijdschrift voor Filosofie. ‘Wie schrijft als filosoof, schrijve persoonlijk of schrijve niet.'-- Hans Achterhuis‘Een filosoof met een enorme staat van dienst die al tientallen jaren het publieke debat beïnvloedt. Hij overziet een breed spectrum, van milieu tot internationale politiek.'-- juryrapport Denker des Vaderlands. Daan Roovers, hoofdredacteur van Filosofie Magazine ‘Voor mij is Hans Achterhuis de grote filosofische held van de terugtocht.' - Stephan Sanders in de Volkskrant ***** foto: Roy Beusker

Meer over Hans Achterhuis