Cultuur en opvoeding

Lotty Eldering

Cultuur en opvoeding

Deze nieuwste editie is voor iedereen die een helder zicht wil krijgen op alle veranderingen in de afgelopen tien jaar op het gebied van cultuur en opvoeding. Sinds de eerste editie uit 2002 is het boek van Lotty eldering uitgegroeid tot een standaardwerk over allochtone ouders en kinderen, waarvan bijna 20.000 exemplaren verkocht zijn. Deze nieuwe editie sluit helemaal aan bij de actualiteit.

Onder allochtonen is het aantal jongeren dat niet voor het examen slaagt of voortijdig de school verlaat, nog steeds hoger dan onder autochtone jongeren. Aan de ene kant is er grote vooruitgang geboekt in het integratieproces. Steeds meer allochtone jongeren volgen hoger onderwijs en kunnen een goede positie op de arbeidsmarkt verwerven. Aan de andere kant verlaten allochtone jongeren vaker dan autochtone jongeren het middelbaar onderwijs zonder beroepskwalificatie. De oververtegenwoordiging van allochtone jongeren aan gewelddadige jeugdgroepen in de grote steden en de radicalisering van jonge moslims zijn zorgwekkend.

Formaat: 17,4 x 23 cm | paperback | prijs: € 37,50 | isbn: 9789047706335 | nur: 848
Lotty Eldering

Auteur

Lotty Eldering

Prof. dr. Lotty Eldering is emeritus hoogleraar Interculturele Pedagogiek aan de Universiteit Leiden. Zij heeft vijfentwintig jaar onderzoek verricht onder allochtone gezinnen in Nederland. De laatste twee decennia gaf zij college over interculturele pedagogiek aan studenten in de pedagogische wetenschappen.

Meer over Lotty Eldering