Handboek forensische orthopedagogiek

Geert Jan Stams

Handboek forensische orthopedagogiek

De Forensische Orthopedagogiek houdt zich bezig met de studie naar de achtergronden en begeleiding van jeugdigen en gezinnen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen, zowel vanwege kindermishandeling en verwaarlozing, als vanwege delictgedrag. In de praktijk blijkt steeds weer hoe belangrijk het is dat deze doelgroep goed wordt begeleid om deze jeugdigen maximale kansen te geven in de samenleving en om langdurige hulpverleningstrajecten en recidive te voorkomen. Het gaat veelal om jeugdigen en gezinnen met complexe problemen die een specifieke aanpak nodig hebben. Door professionals in het praktijkveld en door academici is veel ervaring en kennis opgebouwd met betrekking tot deze complexe doelgroep. Voor het eerst in de geschiedenis van de orthopedagogiek is deze kennis en ervaring samengebracht in een Nederlandstalig handboek dat elk facet van de forensisch orthopedagogische zorg aan deze jeugdigen en hun gezinnen behelst. Een handboek dat de pretentie heeft alle betrokkenen goed te informeren over de stand van de wetenschap en de ervaringen in de praktijk. Een onmisbaar boek voor iedereen die geïnteresseerd is in of zich bezighoudt met forensische jeugdzorg.
gebonden | prijs: € 49,99 | isbn: 9789047712923 | nur: 848

Auteur

Geert Jan Stams

Geert Jan Stams is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer over Geert Jan Stams

Auteur

Jan Hendriks

Jan Hendriks is bijzonder hoogleraar Forensische Orthopdagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer over Jan Hendriks

Auteur

Jessica Asscher

Jessica Asscher is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Meer over Jessica Asscher