Handboek dyscalculie en rekenproblemen

Wied Ruijssenaars

Handboek dyscalculie en rekenproblemen

Dyscalculie is een stoornis die niet in een enkelvoudig theoretisch kader is te vatten. Het is een dynamisch ontwikkelingsprobleem dat vanuit verschillende en elkaar aanvullende theorieën is te benaderen. Dit vraagt van de professional in de praktijk om gedegen achtergrondkennis, niet in de vorm van dogma’s, maar van betrouwbare gegevens uit empirisch onderzoek die in de eigen beslissingen op bruikbaarheid en toepasbaarheid zijn mee te wegen. Sinds de eerste druk van Rekenproblemen en Dyscalculie (Ruijssenaars, van Luit & van Lieshout, 2004) is er heel veel veranderd in het vakgebied. Er is een grote stroom aan wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen met nieuwe oriëntaties. Om het overzicht van alle ontwikkelingen en resultaten te behouden is de samenwerkende auteursgroep verder uitgebreid en deze samenwerking heeft geleid tot een volledig herschreven handboek over dyscalculie en rekenproblemen. Een standaardwerk voor iedereen die met dit aspect van het onderwijs te maken heeft.
gebonden | prijs: € 49,99 | isbn: 9789047713975 | nur: 848
Wied Ruijssenaars

Auteur

Wied Ruijssenaars

Wied Ruijssenaars is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (na eerdere aanstellingen in Nijmegen, Leuven en Leiden).

Meer over Wied Ruijssenaars

Auteur

Ernest van Lieshout

E.C.D.M. (Ernest) van Lieshout is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Meer over Ernest van Lieshout

Auteur

Hans van Luit

J.E.H. (Hans) van Luit is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Meer over Hans van Luit

Auteur

Evelyn Kroesbergen

Prof. Dr. E.H. (Evelyn) Kroesbergen is als hoogleraar Orthopedagogiek verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit.

Meer over Evelyn Kroesbergen