Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana Knot-Dickscheit

Een actueel en onmisbaar handboek.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben op verschillende levensgebieden te kampen met grote moeilijkheden. Deze problemen bedreigen het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in deze gezinnen, ook op langere termijn. Met intensieve hulpverlening wordt geprobeerd het gezin als geheel op alle levensgebieden te ondersteunen. De aard en omvang van de problemen stellen hulpverleners echter voor grote uitdagingen. In Gezinnen met meervoudige en complexe problemen komen deze verschillende aspecten ruimschoots aan bod op basis van actuele kennis uit onderzoek en praktijk. Dit handboek is geschikt voor meerdere doelgroepen: zowel sociaal werkers en gezinsondersteuners als (ortho)pedagogen en (kinder)psychologen die als hulpverlener, onderzoeker of beleidsmaker betrokken zijn bij gezinnen met meervoudige problematiek vinden een brede staalkaart aan up-to-date kennis en nieuwe inzichten. Hierdoor is het ook uiterst geschikt voor studenten in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.
gebonden | prijs: € 49,99 | isbn: 9789047711681 | nur: 848
Jana Knot-Dickscheit

Auteur

Jana Knot-Dickscheit

Jana Knot-Dickscheit is als universitair hoofddocent Orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens werkzaam als GZ-psycholoog bij Molendrift.

Meer over Jana Knot-Dickscheit
Erik Knorth

Auteur

Erik Knorth

Erik J. Knorth is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer over Erik Knorth