Leerproblemen en leerstoornissen

Wied Ruijssenaars

Leerproblemen en leerstoornissen

Voor de aanpak van hardnekkige leerproblemen of leerstoornissen kan een op maat gesneden inverventie nodig zijn: planmatig, diagnostisch onderbouwd, rekening houdend met faciliterende of belemmerende factoren en afgestemd op wat er verder in de klas of thuis gebeurt. De planning en uitvoering van hulp vraagt van de professional een uitgebreid kennisbestand over onder andere: typen kennis, instructieprincipes, vormen van in- en output en verschillende manieren om feedback te geven. Een goed geplande interventie heeft het karakter van een toetsende behandeling.

In dit boek worden de bouwstenen van een toetsende behandeling aan de hand van een aantal schema's beschreven, eindigend met Schema 3: Model van de opbouw van de behandeling. Een in de praktijk toepasbare versie daarvan wordt beschreven in Bijlage 7.

Leerproblemen en leerstoornissen is bedoeld om te gebruiken, zowel in opleiding als praktijk, bij het zoeken naar aangrijpingspunten wanneer hulp stagneert. Het is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, onderzoek en praktijk, vanuit de uitdaging een begin te maken met het systematiseren van onze kennis over remedial teaching en behandeling.

paperback | prijs: € 25,99 | isbn: 9789056373931 | nur: 848
Wied Ruijssenaars

Auteur

Wied Ruijssenaars

Wied Ruijssenaars is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (na eerdere aanstellingen in Nijmegen, Leuven en Leiden).

Meer over Wied Ruijssenaars