De grens van de mens

Peter-Paul Verbeek

Over techniek, ethiek en de menselijike natuur

Waar ligt de grens van de mens? Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen mensen niet alleen ‘beter’ maken, maar ook ‘verbeteren’. De wereld is vol antidepressiva, ritalin, vruchtwaterpuncties, protheses en hersen- implantaten. Het is hoog tijd dat de ethiek zich gaat richten op de vraag hoe deze middelen een goede inbedding in de samenleving kunnen krijgen, aldus de techniekfilosoof Peter- Paul Verbeek die nu doorbreekt bij het grote publiek. Verbeek verzet zich niet bij voorbaat tegen ingrepen in de menselijke natuur, maar onderzoekt de nieuwe manier van mens-zijn die eruit ontstaat.

In hoeverre zullen dergelijke ingrepen onze verantwoordelijkheden doen verschuiven en leiden tot afnemende acceptatie van ziekte en imperfectie? Gaan zij een nieuwe invulling geven aan wat een menswaardig leven is? Hoe kunnen we een afweging maken tussen het bestrijden van ziekteverschijnselen en de soms ingrijpende persoonlijkheidsverandering die mensen ondergaan? Wat gebeurt er met de kwaliteit van ons bestaan als medische technologieën net zo vanzelfsprekend worden als een kunstgebit en een steunkous?

‘Wat ons tot mens maakt, is dat we vorm kunnen geven aan onszelf. De Übermensch is de mens die verantwoord met dat vermogen heeft leren omgaan. En precies dat wordt momenteel van ons gevraagd.’ – Peter-Paul Verbeek

paperback | prijs: € 19,99 | isbn: 9789047703532 | nur: 730
Peter-Paul Verbeek

Auteur

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente, lid van De Jonge Akademie en president van de Society for Philosophy and Technology. Hij is ook columnist en verschijnt regelmatig in de landelijke media. Eerder publiceerde hij de invloedrijke boeken De daadkracht der dingen en De grens van de mens. Waar hij zich in die boeken nog beperkte tot een antropologische benadering van mens en techniek, daar betreedt hij in De vleugels van Icarus het domein van de ethiek. Verbeek is één van de vaste opiniemakers in het tv-programma Altijd wat (NCRV).

Meer over Peter-Paul Verbeek